Algemene Verkoopsvoorwaarden

KLEA SAS Bedrijf met een kapitaal van 5000 euro, ingeschreven bij de RCS onder het nummer 828 715 854 waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 9 rue des flots bleus 13007 Marseille

Artikel 1 - Object

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop door het bedrijf KLEA dat zich richt op de verkoop van producten voor vrouwelijke hygiëne.

Artikel 2 - Prix

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro's alle belastingen tenzij anders aangegeven en exclusief verwerkings- en verzendkosten. 

Bij een bestelling naar een ander land dan metropool Frankrijk bent u de importeur van het/de betreffende product(en). Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen worden betaald. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van KLEA SAS. Deze kosten zijn voor uw rekening en zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid, zowel wat betreft aangiften als betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in uw land. Wij adviseren u hierover na te vragen bij uw gemeente. 

Alle bestellingen, ongeacht hun herkomst, zijn betaalbaar in euro's.  

KLEA SAS behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product zal worden gefactureerd op basis van de prijs die van kracht is op het moment van validatie van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid. 

De producten blijven eigendom van KLEA SAS tot volledige betaling van de prijs.  

Zodra u de bestelde producten fysiek in bezit neemt, gaan de risico's van verlies of beschadiging van de producten automatisch over.

Artikel 3 - Commando's

Bestellingen worden op internet geplaatst via onze website www.louloucup.com

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans en wordt uiterlijk bevestigd op het moment van validatie van uw bestelling.  

KLEA SAS behoudt zich het recht voor om een ​​betaling niet te registreren en een bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen, en meer in het bijzonder in geval van een leveringsprobleem of in geval van problemen met de ontvangen bestelling. 

Artikel 4 - Validatie van uw bestelling

Elke bestelling die op de website www.louloucup.com verschijnt, houdt uw volledige en volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden in, zonder uitzondering of voorbehoud.  

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn het bewijs van de transactie waard. 

U verklaart dat u zich hiervan volledig bewust bent.  

De orderbevestiging is de handtekening en acceptatie van de uitgevoerde bewerkingen waard.  

Een samenvatting van de gegevens van uw bestelling en van deze Algemene Voorwaarden wordt u toegestuurd. via uw e-mailadres voor de orderbevestiging. 

Artikel 5 - Betaling

Het feit van het valideren van uw bestelling houdt voor u de verplichting in om de aangegeven prijs te betalen.  

De betaling voor uw aankopen wordt gedaan met een creditcard via het beveiligde systeem van Shopify.

Artikel 6 - Intrekking

Vanwege de aard van het product, dat een product voor intieme hygiëne is, worden productretouren niet geaccepteerd. Als u een probleem ondervindt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons team op het volgende e-mailadres: hallo@louloucup.com en we zullen ons best doen om het op te lossen.

Artikel 7 - Beschikbaarheid

Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op onze website www.louloucup.com en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van uw bestelling, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en er wordt geen bankafschrijving uitgevoerd.  

Artikel 8 - Levering

De producten worden geleverd op het afleveradres dat tijdens het bestelproces is aangegeven, binnen de periode die wordt aangegeven op de bestelvalidatiepagina. 

In geval van vertraging bij verzending, ontvangt u een e-mail om u op de hoogte te stellen van een mogelijk gevolg voor de aangegeven levertijd.  

In overeenstemming met wettelijke bepalingen heeft u in geval van late levering de mogelijkheid om de bestelling te annuleren onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel L 138-2 van de Consumentenwet. Als u in de tussentijd het product ontvangt, vergoeden wij het en de transportkosten onder de voorwaarden van artikel L 138-3 van de Consumentenwet. 

In het geval van levering door een vervoerder, kan het bedrijf KLEA SAS niet verantwoordelijk worden gehouden voor laattijdige levering die uitsluitend te wijten is aan het niet beschikbaar zijn van de klant na meerdere afspraakvoorstellen. 

Artikel 9 - Garantie

Al onze producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken, voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In het geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden omgeruild of terugbetaald.  

Alle klachten moeten binnen 30 dagen na levering per e-mail worden ingediend.  

De bepalingen van dit artikel beletten u niet om gebruik te maken van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6. 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Franse wetgeving. KLEA SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is aan jou om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor het importeren of gebruiken van de producten of diensten die je wilt bestellen. 

Verder kan KLEA niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het gekochte product. 

Ten slotte kan KLEA niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen. 

Artikel 11 - Toepasselijk recht in geval van geschillen

De taal van dit contract is Frans. Deze verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd. 

Artikel 12 - Intellectuele Eigendom

Alle elementen van de website www.louloucup.com zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van KLEA. Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken om welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu software, visueel of geluid is. Elke eenvoudige link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KLEA SAS.  

Artikel 13 - Persoonlijke gegevens

KLEA behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Ze zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling, evenals voor de verbetering van de diensten en informatie die wij u sturen.  

Ze kunnen ook worden doorgestuurd naar bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en bestellingen voor hun beheer, uitvoering, verwerking en betaling.  

Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor beveiligingsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.  

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978, hebt u het recht om persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens over u rechtstreeks op de website in te zien, te corrigeren en er bezwaar tegen te maken.